Authentic PDO & PGI products from Naxos, Samos and Emilia Romagna
Authentic PDO & PGI products from Naxos, Samos and Emilia Romagna

πολιτική απορρήτου και cookie

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Καλώς ορίσατε στον ιστότοπο https://www.medcheeseandwines.eu/ Αυτή η σελίδα περιγράφει τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε σχέση με την πλοήγηση στο www.medcheeseandwines.eu και τη χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πρέπει να κατανοηθεί ως πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του GDPR.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- Είναι η Enoteca Regionale Emila Romagna με έδρα στη Rocca Sforzesca, 1 - 40060 - Dozza (Bo) Ιταλία ΑΦΜ IT00520181207

- Enosi Agrotikon Sineterismon Naxoy - Agrotiki etairiki simpraxi anonimietaireia (Eas Naxos), με έδρα στο Γαλανάδο Νάξου, Νάξος 84300, Ελλάδα. ΑΦΜ: EL096004288

- Eniaios Oinopoitikos Agrotikos Synetairismos Samoy - Eos Samoy (EOSS Samou), με έδρα στη Μαλαγάρη Σάμου, Σάμος 831 00, Ελλάδα. ΑΦΜ: EL096000450

Ο Κάτοχος των δεδομένων αναγνωρίζει τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και δεσμεύεται να εγγυηθεί την επεξεργασία του σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 679/2016, αναφ. Γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων ("GDPR") και οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων (εφεξής καλούμενη από κοινού ως "Εφαρμοστέος Κανονισμός").

Ο Κάτοχος Δεδομένων σας ενημερώνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στις αρχές της νομιμότητας, της ορθότητας, της διαφάνειας, του περιορισμού και της διατήρησης του σκοπού, της ελαχιστοποίησης δεδομένων, της ακρίβειας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με τον Εφαρμοστέο Κανονισμό.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Ελεγκτής Δεδομένων θα επεξεργαστεί τα ακόλουθα Προσωπικά Δεδομένα:

α) Προσωπικά δεδομένα που παρέχονται εθελοντικά:

- Προσωπικά δεδομένα: όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης ·

- Στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση e-mail, αριθμός τηλεφώνου.

- Δεδομένα σχετικά με την επαγγελματική θέση και την εταιρεία στην οποία ανήκουν ·

- Διεύθυνση IP;

β) Δεδομένα πλοήγησης:

Tα συστήματα και οι διαδικασίες που βασίζονται στην χρήση λογισμικού και είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία αυτού του Ιστότοπου ανακτούν, κατά την κανονική λειτουργία τους, ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα των οποίων η μετάδοση είναι έμμεση στη χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας στο Διαδίκτυο. Πρόκειται για πληροφορίες που δεν συλλέγονται για να συσχετιστούν με Χρήστες, αλλά οι οποίες από τη φύση τους θα μπορούσαν, μέσω της επεξεργασίας και της σύνδεσης με δεδομένα που κατέχουν τρίτοι, να τους επιτρέψουν να ταυτοποιηθούν. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για τη λήψη ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του και διαγράφονται αμέσως μετά την επεξεργασία. Τα δεδομένα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εξακρίβωση της ευθύνης σε περίπτωση υποθετικών εγκλημάτων υπολογιστών κατά της Ιστοσελίδας.

c) Cookies:

Τα δεδομένα συλλέγονται επίσης στον ιστότοπο μέσω cookies και παρόμοιων τεχνολογιών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο σημείο 14 αυτού του εγγράφου.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχετε ή συλλέγονται μέσω του Ιστότοπου υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

- υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου ·

- υποχρεώσεις που συνδέονται με την εκτέλεση των υπηρεσιών

- υποχρεώσεις που σχετίζονται με νομικές υποχρεώσεις.

- προετοιμασία μελετών και στατιστικών και έρευνας αγοράς.

- σας επιτρέπει να στέλνετε αιτήματα για πληροφορίες και να διαχειρίζεστε τέτοια αιτήματα.

- αποστολή ενημερωτικών ανακοινώσεων σχετικά με εκδηλώσεις και διαφημιστικές δραστηριότητες που σχετίζονται με το Μεσογειακό τυρί και κρασί για λογαριασμό του Ιδιοκτήτη.

- επιδιώκει το νόμιμο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων να διεκδικεί τα δικαιώματά του δικαστικά ή εξωδικαστικά.

ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Η παροχή προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο είναι προαιρετική. Ωστόσο, οποιαδήποτε απόρριψη ή/και παροχή ανακριβών ή/και ελλιπών πληροφοριών θα μπορούσε να έχει ως πιθανές συνέπειες την αδυναμία επικοινωνίας και/ή αποστολής πληροφοριών και διαφημιστικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών, διαφημιστικού υλικού που σχετίζεται επίσης με εκδηλώσεις, εκδηλώσεις, προσφορές και υπηρεσίες από τον Κάτοχο.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Ή ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΦΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παροχή Προσωπικών Δεδομένων είναι προαιρετική, αλλά σε περίπτωση αποτυχίας της παροχής ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση ορισμένων υπηρεσιών ή χαρακτηριστικών, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης των ζητούμενων πληροφοριών και της πρόσβασης σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες διαβούλευσης δεδομένων.

ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στον Ελεγκτή Δεδομένων υποβάλλονται σε επεξεργασία με την υποστήριξη αυτοματοποιημένων εργαλείων ή/και χειροκίνητα. Ο ιδιοκτήτης υιοθετεί κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με τον Εφαρμοστέο Νόμο, για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, ιδίως από απώλεια, τροποποίηση, αποκάλυψη ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Ελεγκτής Δεδομένων επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Για παράδειγμα, τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της χρήσης οργανωμένων δραστηριοτήτων διατηρούνται μέχρι το τέλος της καμπάνιας ή το αίτημα για ακύρωση από τον Χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα θα διατηρηθούν για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα αστική και φορολογική νομοθεσία, προκειμένου να εκπληρωθούν οι νομικές υποχρεώσεις και να επιτευχθούν τα νόμιμα συμφέροντα του Ελεγκτή Δεδομένων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα Προσωπικά Δεδομένα ενδέχεται να αποκαλυφθούν σε συνεργάτες του έργου ή σε εξωτερικούς προμηθευτές, όπως πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής ή τεχνικούς που είναι υπεύθυνοι για τη βοήθεια, οι οποίοι πραγματοποιούν την επεξεργασία για λογαριασμό του Ελεγκτή Δεδομένων ως επεξεργαστές δεδομένων. Τα Προσωπικά Δεδομένα δεν θα αποκαλυφθούν ή μεταφερθούν σε τρίτους, ούτε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ούτε σε άλλες χώρες.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ OFF-LINE

Σε περίπτωση που ο Ελεγκτής Δεδομένων συλλέγει προσωπικά δεδομένα εκτός σύνδεσης (π.χ. έντυπα), παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία ταυτόχρονα και λαμβάνεται όπου απαιτείται η συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ OFF-LINE

Σε σχέση με τη συλλογή δεδομένων που διενεργούνται απευθείας μέσω του διαδικτυακού τόπου του Μεσογειακού Τυριού και του Οίνου (π.χ. ερωτηματολόγιο), παρέχονται πληροφορίες ταυτόχρονα σχετικά με την επεξεργασία στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συλλογής και λαμβάνεται η ενδεχόμενη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου μέρους, όπου απαιτείται · Είναι πάντα δυνατή η πρόσβαση σε αυτήν τη σελίδα για να εξεταστεί η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ του Μεσογειακού τυριού και κρασιών.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Η προαιρετική, ρητή και εθελοντική αποστολή, online και offline, προσωπικών δεδομένων από τον ενδιαφερόμενο (π.χ. αποστολή e-mail, βιογραφικό σημείωμα, αιτήματα για πληροφορίες για συμμετοχή σε εκδηλώσεις ...) περιλαμβάνει απόκτηση των στοιχείων επικοινωνίας του αποστολέα που είναι απαραίτητα για να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν μαζί του εάν είναι απαραίτητο και να υποδείξουν τα έντυπα που προβλέπονται για την απόκτηση των προσωπικών του δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μορφών πληροφοριών σχετικά με την επεξεργασία και της αίτησης συγκατάθεσης, όπου απαιτείται.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΜΕΡΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι ανά πάσα στιγμή σχετικά με τα δεδομένα σας, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που παρέχονται εντός των ορίων και υπό τους όρους που ορίζονται στα άρθρα 7 και 15-22 του GDPR. Τα δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν ανά πάσα στιγμή στέλνοντας μια επικοινωνία στη διεύθυνση email: easnaxos@otenet.gr

Αναλυτικά, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα:

- ζητήστε από τον Ελεγκτή Δεδομένων πρόσβαση, διόρθωση ή ακύρωση ("Δικαίωμα στη λήθη") προσωπικών δεδομένων ή περιορισμός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν ή να αντιταχθεί στη μεταχείριση τους ·

- να ανακαλέσει τη συγκατάθεση που δόθηκε προηγουμένως, με την επιφύλαξη της νομιμότητας της θεραπείας βάσει της συγκατάθεσης πριν από την ανάκληση ·

- αποκτήστε τη φορητότητα των προσωπικών δεδομένων,

- να προτείνει καταγγελία στον Εγγυητή για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ή άλλη αρμόδια αρχή σχετικά με το θέμα, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται από τον Ελεγκτή Δεδομένων σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανονισμούς επί του θέματος που προβλέπονται από τον γενικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 σχετικά με την προστασία δεδομένων, τους κανόνες για την επεξεργασία ιταλικών προσωπικών δεδομένων και τις διατάξεις της ιταλικής εποπτικής αρχής. (http://www.garanteprivacy.it).

Αυτές οι πληροφορίες θα υπόκεινται σε ενημερώσεις. Ο Ελεγκτής δεδομένων καλεί συνεπώς τους χρήστες που σκοπεύουν να γνωρίζουν τις μεθόδους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων να επισκέπτονται περιοδικά αυτήν τη σελίδα.

Η τελευταία ενημέρωση αυτών των πληροφοριών είναι από τον Ιούλιο του 2020.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIE

Εκτεταμένες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies σύμφωνα με το άρθρο 13 του νομοθετικού διατάγματος 196/2003 και την παροχή του εγγυητή απορρήτου αρ.229 της 8/5/2014. Ο ιστότοπος Mediterranean Cheese and Wine χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για να εγγυηθεί τη σωστή λειτουργία των διαδικασιών και τη βελτίωση της εμπειρίας χρήσης διαδικτυακών εφαρμογών. Αυτό το έγγραφο παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται από το Mediterranean Cheese and Wine και τον τρόπο διαχείρισης τους.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

- Είναι η Enoteca Regionale Emila Romagna με έδρα στη Rocca Sforzesca, 1 - 40060 - Dozza (Bo) Ιταλία ΑΦΜ IT00520181207

- Enosi Agrotikon Sineterismon Naxoy - Agrotiki etairiki simpraxi anonimietaireia (Eas Naxos), με έδρα στο Γαλανάδο Νάξου, Νάξος 84300, Ελλάδα. ΑΦΜ: EL096004288

- Eniaios Oinopoitikos Agrotikos Synetairismos Samoy - Eos Samoy (EOSS Samou), με έδρα στη Μαλαγάρη Σάμου, Σάμος 831 00, Ελλάδα. ΑΦΜ: EL096000450

Αυτή η Πολιτική Cookie στοχεύει να γνωστοποιήσει τις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και τα δικαιώματα που τους εγγυώνται σε σχέση με τα προαναφερθέντα δεδομένα.

Ο Κάτοχος χρησιμοποιεί cookie στον ιστότοπο Mediterranean Cheese and Wine. Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie, δηλαδή μικρές συμβολοσειρές κειμένου που στέλνει ο Ιστότοπος στο τερματικό του χρήστη, όπου αποθηκεύονται πριν μεταδοθούν εκ νέου στον Ιστότοπο κατά την επόμενη επίσκεψή του. Τα cookie έχουν κυρίως τη δυνατότητα να διευκολύνουν την πλοήγηση από τον χρήστη και να επιτρέπουν τη λειτουργία ορισμένων υπηρεσιών που απαιτούν την αναγνώριση της διαδρομής του χρήστη μέσω διαφορετικών σελίδων του Ιστότοπου.

Τα cookie που δημιουργούνται από αυτόν τον ιστότοπο δεν αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης, αλλά μόνο χρήσιμες πληροφορίες για τη βελτίωση της διαμονής στον ιστότοπο (για παράδειγμα πληροφορίες χρήσιμες για τον εντοπισμό και την επίλυση σφαλμάτων).

Για οποιαδήποτε πρόσβαση στην πύλη ανεξάρτητα από την παρουσία ενός cookie, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα (π.χ. Microsoft, Apple, Android, Linux, κ.λπ.), καταγράφεται ο κεντρικός υπολογιστής και η διεύθυνση URL προέλευσης του επισκέπτη, εκτός από δεδομένα στη σελίδα που ζητήθηκε. Ωστόσο, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του ώστε να ενημερώνεται όταν λαμβάνετε ένα cookie και να αποφασίζετε με αυτόν τον τρόπο να το διαγράψετε. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές απενεργοποίησης των cookies, εδώ είναι η λίστα των συνδέσμων για τη διαμόρφωση των πιο δημοφιλών προγραμμάτων περιήγησης.

Πώς να απενεργοποιήσετε τα cookie στο Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/protezione-antitracciamento-avanzata-firefox-desktop?redirectlocale=it&redirectslug=Attivare+e+disattivare+i+cookie

Πώς να απενεργοποιήσετε τα cookie στο Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Πώς να απενεργοποιήσετε τα cookie στον Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/hub/4230784/internet-explorer-help

Πώς να απενεργοποιήσετε τα cookie στο Safari https://support.apple.com/it-it/HT201265

Πώς να απενεργοποιήσετε τα cookies στο Opera https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των cookies μέσω άλλων προγραμμάτων περιήγησης, είναι χρήσιμο να συμβουλευτείτε τα αρχεία ηλεκτρονικής βοήθειας. Εάν αυτές οι πληροφορίες δεν επαρκούν, σας συμβουλεύουμε να συμβουλευτείτε το πρόγραμμα περιήγησης "Βοήθεια" για περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί cookies, με τη συγκατάθεση του χρήστη, όταν ο νόμος ή οι ισχύοντες κανονισμοί ορίζουν, για να διευκολύνει την πλοήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο και να προσαρμόσει τις πληροφορίες που θα εμφανιστούν. Ο ιδιοκτήτης διατηρεί επίσης το δικαίωμα να χρησιμοποιεί παρόμοια συστήματα για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες του ιστότοπου, όπως ο τύπος του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται, για στατιστικούς λόγους ή για λόγους ασφαλείας.

Τύποι cookie

Τα cookie στη συνέχεια χωρίζονται σε "συνεδρίας" και "επίμονα", τα πρώτα, αφού ληφθούν, διαγράφονται στη συνέχεια όταν το πρόγραμμα Περιήγησης κλείσει, τα τελευταία αποθηκεύονται μέχρι να λήξουν ή να διαγραφούν. Τα cookie συνεδρίας που χρησιμοποιούνται αποσκοπούν στην επιτάχυνση της ανάλυσης της κίνησης στο Διαδίκτυο και στη διευκόλυνση της πρόσβασης των χρηστών στις υπηρεσίες που προσφέρει ο ιστότοπος. Τα cookie συνεδρίας χρησιμοποιούνται κυρίως κατά τον έλεγχο ταυτότητας, την εξουσιοδότηση και την πλοήγηση στις υπηρεσίες στις οποίες έχετε πρόσβαση μέσω εγγραφής. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης είναι έτοιμα να δέχονται cookie. Εάν δεν θέλετε να αποδεχτείτε τα cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας να τα απορρίπτει ή να εμφανίζει μια προειδοποίηση όταν αρχειοθετούνται. Εάν ο ενδιαφερόμενος αρνείται τη χρήση cookie, ορισμένες δυνατότητες του ιστότοπου ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά και ορισμένες από τις υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Η χρήση των λεγόμενων cookie συνεδρίας περιορίζεται αυστηρά στη μετάδοση αναγνωριστικών περιόδου λειτουργίας, απαραίτητη για την ασφαλή και αποτελεσματική εξερεύνηση του ιστότοπου. Αυτά τα δεδομένα είναι τεχνικού χαρακτήρα, έχουν προσωρινή ισχύ και δεν συλλέγονται με σκοπό την αναγνώριση των χρηστών, αλλά, λόγω της λειτουργίας τους και σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα που κατέχουν τρίτοι (για παράδειγμα, ο πάροχος σύνδεσης στο Διαδίκτυο του ενδιαφερόμενου μέρους), θα μπορούσαν να τους επιτρέψουν ταυτοποίηση. Τα cookie πρώτου μέρους είναι αναγνώσιμα μόνο από τον τομέα που τα δημιούργησε.

Τα cookies που χρησιμοποιούνται από αυτόν τον ιστότοπο:

Τα τεχνικά cookie, είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου. Αυτά τα cookie είναι απαραίτητα για την πλοήγηση στον ιστότοπο (για παράδειγμα, αναγνωριστικά συνεδρίας) που σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τις κύριες λειτουργίες του ιστότοπου και να προστατεύετε τη σύνδεση. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν θα είναι δυνατή η κανονική χρήση του ιστότοπου. Αυτά τα cookies βοηθούν στην πλοήγηση.

Στατιστικά cookie (τα λεγόμενα αναλυτικά στοιχεία) που τοποθετούνται από την Google, τα οποία σας επιτρέπουν να παρακολουθείτε και να εξετάζετε τη χρήση του ιστότοπου, να συντάσσετε αναφορές (για παράδειγμα, υπολογίζει τον αριθμό των επισκεπτών, τι είδους τεχνολογία χρησιμοποιούν, πόσο χρόνο ξοδεύουν στον ιστότοπο κ.λπ.) . Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται είναι ανώνυμα και σε συνολική μορφή. Σε σχέση με αυτό το cookie μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σε αυτόν τον σύνδεσμο και να διαχειριστείτε τη χορήγηση συναίνεσης κάνοντας κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Τα cookie τρίτων, τοποθετούνται από τρίτους, για κοινή χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου σε ορισμένα από τα κύρια κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Twitter, Google+, Slideshare και YouTube). Κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους, μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookie που τοποθετούνται από τρίτους και να διαχειριστείτε τη σχετική συναίνεση:

Twitter http://twitter.com/privacy

Google+ e YouTube https://www.google.it/intl/it/policies/privacy

Facebook http://www.facebook.com/policy.php

Linkedin και Slideshare https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Συγκατάθεση

Η συγκατάθεση εκφράζεται ελεύθερα από τον χρήστη συνεχίζοντας την περιήγησή του, αφού διαβάσει τις σύντομες πληροφορίες. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ανά πάσα στιγμή η άδεια μπορεί να ανακληθεί και τα cookie μπορούν να απενεργοποιηθούν όπως περιγράφεται παραπάνω.

Αυτές οι πληροφορίες θα υπόκεινται σε ενημερώσεις. Ο Κάτοχος δεδομένων καλεί συνεπώς τους χρήστες που σκοπεύουν να γνωρίζουν τις μεθόδους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων να επισκέπτονται περιοδικά αυτήν τη σελίδα.

Η τελευταία ενημέρωση αυτών των πληροφοριών είναι από τον Ιούλιο του 2020.


Το περιεχόμενο της παρούσας εκστρατείας προώθησης εκφράζει αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις του συντάκτη ο/η οποίος(-α) φέρει την αποκλειστική ευθύνη.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (CHAFEA) δεν φέρουν καμία ευθύνη για την ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν έγγραφο.

πολιτική απορρήτου και cookieImpressum